+ 48 539 001 800
+ 48 539 001 600
+ 48 539 001 500

Dziękuję

Nie piję

Alkohol

rozdziela rodziny

Dzieci patrzą

czym skorupka za młodu...

 

 

Stop przemocy

alkohol wzmaga przemoc domową

 

 

Otwarty konkurs powiatowy na projekt ulotki o tematyce profilaktyki uzależnień

Odsłony: 522

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt ulotki o tematyce profilaktyki uzależnień.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Powiatu Kartuskiego.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2017 roku i trwa do 17 marca 2017 roku, co oznacza, że w tym terminie Uczestnicy mogą nadsyłać prace konkursowe z opisem (telefon kontaktowy, imię i nazwisko autora) na adres Fundacji (Kartuzy ul. Kościerska 11i)

Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie max. A4. Prace należy wykonać własnoręcznie dowolną techniką plastyczną. Prace wykonane wyłącznie za pomocą oprogramowania komputerowego nie będą uwzględniane.

Do dnia 20 marca 2017  roku Komisja Konkursowa dokona wyboru laureatów Konkursu.
Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.fundacjapomorskie.pl do dnia 21 marca 2017  
Nagrody odbierane mogą być do 31 marca 2017